Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2010 - 16:39Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Deklarationsblanketter på kommande

Senast i slutet av april ska skattebetalare ha fått sina färdigt ifyllda skattedeklarationer. Om det finns något att korrigera ska ändringarna lämnas in senast den 11 eller 18 maj, beroende på vad som står på blankettens första sida. Om det inte finns något att tillägga eller korrigera behöver deklarationen inte returneras. Många uppgifter kan också korrigeras på Internet och tjänsten för skattedeklaration på nätet öppnas i dag och stängs samma dag som senaste inlämningsdag i maj. Adressen är www.skatt.fi/skattedeklaration

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »