Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 april, 2010 - 18:25Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Debatt om nordisk examen

Examen från annat nordiskt land borde automatiskt godkännas för behörighet till offentliga tjänster på Åland. Det tycker kulturutskottets majoritet sedan centerns Runar Karlsson röstat med oppositionen och utskottet godkänt en motion i frågan av frisinnad samverkans Johan Ehn och Roger Jansson. Den ovanligheten väckte uppmärksamhet och vållade en ideologiskt debatt i lagtinget i dag. Runar Karlsson förklarade sitt avhopp från regeringssidan i den här frågan med att åländska studerande i Sverige inte ska komma i ett sämre läge. Trots den långa debatten förde liberalerna inte frågan till omröstning, utan landskapsregeringen fick nu i uppdrag att se över möjligheterna att mera allmänt godkänna studeranden med examen från annat nordiskt land som behöriga för offentliga tjänster i landskapet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »