Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 juli, 2010 - 08:12Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

De vill rusta upp hamnterminalen

-Hamnterminalen i Mariehamn har sett sina bästa dagar och skulle kunna snyggas upp både in- och utvändigt. Det säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius. Hon tycker att den är för liten och för mörk. Hamnterminalen byggdes i början av 70-talet och ett annex byggdes till under 80-talet. Flera gånger tidigare har frågan om en ny hamnterminal tagits upp, men då har andra byggprojekt prioriterats och sedan har pengar saknats. -I dag märks slitage på de allmänna toaletterna och golvet i transithallarna som börjar bli slitet, säger Leif Ahlqvist som är stadens hamn- och säkerhetsdirektör. Får han som han vill ska den nya terminalen stå klar till sommaren 2012. I slutet av augusti ska ärendet att börja behandlas i hamn- och räddningsnämnden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »