Publicerad: fredag, 27 november, 2020 - 06:24Uppdaterad: fredag, 27 november, 2020 - 12:27
  • Polisen på Åland är mer effektiva än genonsnittet i landet. Arkivbild.

De flesta brott klaras upp

Under förra året klarades 1.369 brott upp och det är just under 70 procent av de brott som kom till myndigheternas kännedom under 2019. Det visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Totalt kom 1.970 brott till polisens, tullens eller gränsbevakningens kännedom under förra året och det vanligaste brottet var egendomsbrott och det minst vanliga var sexualbrott. Högst uppklarningsprocent hade trafikbrott där 96 procent löstes och lägst procent hade egendomsbrott med knappa 37 procent.

Uppklarningsprocenten för brott utredda av Ålands polismyndighet under 2019 var 67 procent, vilket är en bra bit över riksgenomsnittet på 61 procent.

Överlägset flest brott begås i Mariehamn. Där var antalet brott per tusen invånare 98 stycken under 2019. Detta är mer än det sammanlagda antalet brott per tusen invånare begångna både på landsbygden och i skärgården. Även antalet uppklarade brott och brott som anmälts till åklagare är flest i Mariehamn.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »