Publicerad: onsdag, 12 juni, 2019 - 07:51Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2019 - 07:52
  • Ålands statistik- och utredningsbyrå. Arkivfoto: Malin Lundberg.

De åländska skulderna minskade visar statistik

Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub har i dagarna publicerat kommunernas bokslut för 2018.

Bokslutet visar på en minskad lånestock på Åland. Det innebär att de åländska skulderna har minskat i förhållande till 2017. Kommunernas verksamhetsintäkter har ökat med lite mer än en halv miljon euro jämförelsevis med 2017 och landar 2018 på 34 miljoner. Även verksamhetskostnaderna ökade i och med det med uppåt 7,5 miljoner och landade på dryga 171 miljoner.
Skatteintäkterna minskade med lite under 5 miljoner euro medans landskapsandelarna ökade med ungefär 2 miljoner. Detta ledde till att årsbidraget för de åländska kommunerna minskade med 10 miljoner jämförelsevis med föregående år och de enda som inte redovisade ett positivt årsbidrag var Geta och Sottunga.
Allt som allt landade det samlade resultatet på cirka minus en halv miljon euro för 2018 vilket innebär en sammanlagd minskning på nästan 10 miljoner.