Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 september, 2023 - 15:20Uppdaterad: onsdag, 27 september, 2023 - 16:25

Datainspektionen: Ålänningar har sämre digitalt integritetsskydd än svenskar och finländare

Kanske behöver det inträffa en stor katastrof innan landskapet förstår behovet av adekvata strukturer för att skydda ålänningarnas digitala personuppgifter och deras integritet.  
Det säger Lena Nordman som leder enmansmyndigheten Ålands datainspektion.

Hon säger att myndigheten inte har resurser för att sköta sitt lagstadgade uppdrag och att personalen snarast borde öka från en till fyra personer för att hinna hantera alla ärenden på ett bra sätt. Lena Nordman uttalar sig inom ramen för Ålands Radios femdelade serie om Åland och digitaliseringen som sänds denna vecka. 

Enligt Nordman kan en konsekvens av underresurseringen bli att nivån på integritetsskyddet blir lägre för ålänningar än för finländare och svenskar, och att vilja att bo eller bosätta sig på Åland rentav kan påverkas negativt. 

Kansliminister Harry Jansson (C), som ansvarar för enmansmyndigheterna, säger att landskapsregeringen som arbetsgivare inte riktigt har samma bild som Lena Nordman.
Enligt honom är anhopningen av klagomål inte så stor att handläggningen av dem blir omöjlig. Däremot skulle han vilja se effektivare processer och bättre samarbete, men han medger också att större anslag för datainspektionen måste övervägas i budgeten för 2024 – trots den pressade ekonomin. 
- Kommande lagting får ta ställning till om vi ska satsa mera pengar på en egen åländsk datainspektion eller om ska vi köpa in tjänsterna utifrån, säger Jansson. 

Hör också: Åland och digitaliseringen, avsnitt 3 - Dataskydd, integritet och GDPR

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »