Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 16 mars, 2010 - 13:30Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Dagis ska bli mer jämställt

Nu ska jämställdhetsarbete ner på dagisnivå. Landskapsregeringen har idag antagit en handlingsplan för jämställd barnomsorg som har utarbetats av en särskild kommitté. Arbetet ska fortgå under två år, i tre steg. Inledningsvis ska man öka medvetenheten, sprida kunskap och göra jämställdhetsinventeringar. Under fas två ska förändringar och utveckling ske och därefter ska man utvärdera och sprida goda exempel.-Det största hindret för en jämställd barnomsorg är de som tror att det redan är jämställt, säger Mariehamns barnomsorgschef Bo Nygård som ingått i kommittén.-Det finns stora skillnader i hur vi bemöter flickor och pojkar - vi premierar t ex duktiga flickor men accepterar pojkars hjälplöshet säger socialinspektör Ulla Rindler-Wrede.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »