Publicerad: onsdag, 15 juli, 2020 - 08:16Uppdaterad: onsdag, 15 juli, 2020 - 10:13
  • Tre avloppsvattenprover har tagits från Lotsbroverket i Mariehamn.

Coronaprovtagning i avloppsvattnet fortsätter

Intitutet för hälsa och välfärd, THL, har tagit tre avloppsvattenprover från Lotsbroverket i Mariehamn.

Proven ska undersökas för förekomst av coronavirus på Åland. Proven tas med fyra veckors mellanrum och det senaste provet togs förra veckan.

Drifschef på Lotsbroverket, Tomas Mörn, berättar att man tar ett samlingsprov över ett dygn. Provet tas från inkommande avlopp och fylls i en tiolitersdunk.

THL samlar in avloppsvattenprover från 28 reningsverk i landet för att undersöka mängden coronavirus.

Resultat av provtagningarna väntas bli klart i augusti.