Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 juni, 2020 - 15:48Uppdaterad: torsdag, 25 juni, 2020 - 16:04
  • Kurvorna går nedåt och staplarna minskar. Grafer från THL

Coronapandemin har lugnat sig i Finland

Coronapandemin har lugnat sig i Finland, men det finns ändå risk för smitta.

Det informerar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Antalet sjukdomsfall fortsätter att minska för varje vecka och inom 14 sjukvårdsdistrikt har inga nya sjukdomsfall konstaterats mellan den 15-21 juni. I de områden där nya fall påträffats har antalet patienter som får sjukhusvård minskat.

Målet är fortsättningsvis att fortsätta testa personer med mycket låg tröskel. Laboratoriernas testningskapacitet är för närvarande över 13.000 prover per dag vilket överskrider målet om en daglig testkapacitet på 10.000 prover.

Antalet smittade personer som tillfrisknat i Finland uppskattas vara cirka 6.600.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »