Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 18 oktober, 2020 - 09:44Uppdaterad: måndag, 19 oktober, 2020 - 10:35
  • Pandemin har medfört extrakostnader för den sociala förvaltningen i staden. Foto: Malin Henriksson

Coronan orsakar högre sociala kostnader

Coronapandemin har gjort att socialnämnden i Mariehamns budget överskrids.

- Det har blivit dyrare med bland annat vikarier då många suttit i karantän och varit sjukskrivna, säger ordförande Conny Nylund (OCÅ).

Leasing av arbetskläder, omplacering av personal från barnomsorg till äldreomsorg, övertid inom äldreomsorgen och köpta vårdplatser är andra utgifter som ökat.
Socialnämnden beslutade vid sitt senaste möte att godkänna ett tilläggsanslag om 283.000 euro för budgetåret 2020.
- Vi har ett exceptionellt läge och det finns inga alternativ. Men vi ville veta vad kostnaderna härrör sig till och hur det är bokfört i och med att landskapet aviserat att man tänker ge stöd för utökade kostader. Från stadens sida hoppas vi få ta del av det så det åtminstone täcker upp en del av den sociala sektorns kostnader, säger Conny Nylund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »