Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 11:34Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 12:37
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Coronaläget uppgraderas till spidningsfasen

Eftersom flera nya coronafall bekräftats på en relativt kort tid har landskapsregeringen beslutat att åter placera Åland i spridningsfasen, skriver förvaltningschef John Eriksson i ett pressmeddelande.

- Efter tre veckor med relativt få nya covid-19 fall på Åland ökade antalet igen snabbt denna vecka. Hittills har nio nya fall konstaterats under innevarande vecka, varav ett fall av samhällssmitta. Smittspridning har konstaterats på ett omsorgsboende och exponering har även skett i en skola. Många är satta i karantän. Smittspridningen förefaller ha skett mycket lätt vilket ger misstanke om att det är fråga om en mer smittsam virusvariant, skriver John Eriksson.

Man har därför i linje med handlingsplanen fattat beslut om att förlänga förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus eller utomhus till och med den 25 april. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst tio personer kan ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.
Landskapsregeringen fattade samtidigt beslut att rekommendationerna att begränsa privata tillställningar inomhus till tio personer och att begränsa all hobbyverksamhet inomhus till tio personer, undantaget verksamheter för barn och unga, förlängs till den 25 april.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »