Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 10 juni, 2021 - 11:30Uppdaterad: torsdag, 10 juni, 2021 - 15:17

Coronaläget har förbättras i hela Finland

Coronaläget i Finland fortsätter att förbättras.

Antalet fall av covid-19 har sjunkit i Finland och läget just nu påminner om förra sommaren. Det framkom i dag på Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Social- och hälsovårdsministeriets presskonferens om coronaläget i landet.

Finland har det senaste dygnet fått 93 nya fall av covid-19. Incidensen är i dag 29 medan det för två veckor sedan var 49. Smittfallen från utlandet har trots det ökat vilket i de flesta fall beror på att incidensen är högre i andra länder och risken för att en resande bär på smittan är större.

- Andelen positiva testresultat minskar, men folk söker sig fortfarande aktivt till teststationerna. Alla har inte vaccinerats, så vi måste vara beredda på att behovet av sjukhusvård fortsätter, sade strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »