Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 januari, 2021 - 05:58Uppdaterad: tisdag, 19 januari, 2021 - 07:54

Coronakrisen har stor påverkan på barn och unga

Det är oroande hur djupt den långdragna coronakrisen påverkar välbefinnandet hos barn, unga och familjer som redan före krisen var i en svagare ställning.

Det menar den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt och som utreder vilka åtgärder som behövs för återhämtningen av coronakrisen.

- Coronakrisen får betydande konsekvenser för de kommande generationerna. Barns och ungas tro på framtiden och deras trygghet och delaktighet i vardagen måste stärkas på alla nivåer i samhället. Vi måste satsa på de bastjänster som behövs i vardagen, men samtidigt också vara lyhörda och reagera när det uppstår problem, konstaterar arbetsgruppens ordförande Esa Iivonen.

Arbetsgruppens första rapport publicerades i slutet av juni 2020, och den andra rapporten den 18 januari 2021. Flera sakkunniga, föreningar och övriga aktörer har understött arbetsgruppens arbete.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »