Publicerad: tisdag, 10 december, 2019 - 06:19Uppdaterad: tisdag, 10 december, 2019 - 18:05
  • Kenneth Berndtsson på Skogax

Cirka 5 miljoner i omsättning för Skog.ax

Det nystartade skogbolaget Skogax väntas omsätta ungefär 5 miljoner under 2019, bolagets första hela verksamhetsår. Grundaren och ägaren Kennet Berndtsson säger att omsättningen året som gick blev tre gånger så hög som beräknat, något som förklaras av januaristormen Alfrida. Bland annat tack vare den höga omsättningen väntas bolaget visa svarta siffror när 2019 summeras.

-Det är klart att det blir en vinst när man har så stor omsättning, säger Kennet Berndtsson.

Till skillnad från Ålands skogsindustrier har inte Skogax något förädling på Åland, utan virket säljs vidare till Stora Enso i Finland. Kennet Berndtsson säger att affärsmodellen går ut på att hålla nere kostnaderna, bland annat genom att inte ha någon egen förädling, och på så sätt betala ett bra pris till skogsägarna. Att förädla skogen här säger han ofta inte lönar sig.

-Det stora problemet på Åland är att elen är så mycket dyrare. Så att förädla skogen här kostar tyvärr mycket mera än på både den svenska och finska sidan.