Publicerad: tisdag, 14 juli, 2020 - 15:34Uppdaterad: tisdag, 14 juli, 2020 - 17:12
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Chefläkaren: Inte möjligt att vänta på juridiska beslut

Det fanns inte tid för att invänta juridiska överväganden eller beslut i frågan om karantänskraven för ÅHS anställda är lagenliga.
Det säger chefläkare Olli-Pekka Lehtonen.

ÅHS-anställda ska efter en resa till utlandet hålla sig i frivillig karantän i 14 dagar under semester eller oavlönad tjänstledighet.
Undantag görs för de länder där inresebegränsningar inte längre finns, en lista som utökades så sent som i går.
Detta gäller om inte den anställde kan arbeta på distans, något som i praktiken sällan är möjligt. Reglerna har fattats för att värna om patientsäkerheten och sjukhusets kapacitet, säger Olli-Pekka Lehtonen.

Vårdfacket Tehy menar att arbetstagare inte är skyldiga att på förhand meddela om sina fritidsresor och att arbetsgivarens löneutbetalningsskyldighet inte upphör även om arbetsgivaren inte kan ordna distansarbete och då förhindrar arbetstagaren att komma till arbetet på grund av smittorisken. Men det är en juridisk gråzon eftersom det inte finns några rättsfall i liknande ärenden.

-Om det var felaktigt så kommer den dagen med sina konsekvenser, säger han.