Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 november, 2023 - 15:14Uppdaterad: måndag, 13 november, 2023 - 18:34

Charly Salonius Pasternak: Inför tjänsteplikt inom gränsbevakningen för alla åländska män

Inför tjänsteplikt inom gränsbevakningen för alla åländska män - det förslaget kastade utrikespolitiska institutets ledande forskare Charly Salonius Pasternak fram i debatten Slaget efter 12 i dag, där Ålands demilitarisering stod på agendan.

Han fick medhåll av den pensionerade brigadkommendören Kjell Törner vid Nylands brigad, som har ansvar för försvaret av Åland. 

Lantrådet Veronica Thörnroos kontrade då med att militärtjänstgöringen eller den här typen av tjänstgöring inte är kopplad till demilitariseringen, utan till självstyrelselagen - och den är något som Finlands riksdag och regering tagit fram. 

I debatten utkristalliserades frågan om hur försvaret av Åland ska skötas då man inte får öva försvar på Åland. Både Charly Salonius Pasternak och Kjell Törner lyfte fram vikten av civil beredskap och försvarstänk på Åland, varpå lantrådet påminde om att det finns “tretton frivilliga brandkårer på dussinet” på Åland och en mycket stark tredje sektor, till exempel Röda Korset.  

– Vi är beredda att ta vårt ansvar, säger lantrådet. Vi jobbar mycket nu med statens ämbetsverk på Åland med att stärka det civila försvaret inom ramen för det som är genomförbart. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »