• Om byggnadsskyddet tas bort kan Ömsen förverkliga sina planer för Boreniuska huset. Foto: a1k GITech
Nyhetsnotisen i ljudformat:
Publicerad: tisdag, 10 december, 2019 - 11:39, uppdaterad: tisdag, 10 december, 2019 - 14:02

Centrumplanen ska göras om

Stadsutvecklingsnämnden återremitterade delgeneralplanen för centrum till tjänstemännen som nu ska ta fram ett nytt förslag.

Hälsningen från nämnden är främst att alla krav på byggnadsskydd ska tas bort. I förslaget som fördes fram i går fanns 13 byggnader som skulle skyddas, bland annat Boreniuska huset som ingår i Ömsens byggplaner.

- Vi kan skriva in rekommendationer för vissa byggnader i centrum, men sen är det upp till fastighetsägaren att göra som dom vill, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
I det nya förslaget ska även våningstalet ses över på vissa tomter.

Eftersom det blir så pass stora förändringar i delgeneralplanen så måste den ställas ut igen och det betyder att den kan fastställas tidigast just före sommaren 2020.
- Med en optimistisk tidsplan kan det vara möjligt, sen kan det ju bli besvär till domstol som fördröjer det ytterligare, säger Wegelius.

Men det var en oenig nämnd som återremitterade ärendet. Christian Beijar understödd av Nils Manelius föreslog i ärendet fortsatt saklig behandling, vilket betydde att stadsarkitektens förslag till beslut skulle godkännas. Vid den påföljande omröstningen stöddes förslaget endast av de två nämnda. Christian Beijar reserverade sig över beslutet till återremiss.

Fler Nyheter

Milda vintern gynnar gnagarna

Anki Håkans och Uffe Gustafsson:
Den milda vintern är gynnsam för gnagare. 4H-gården i Jomala är ett av de ställen där det har märkts av fler gnagare än vanligt.

Man frias för misstankar om narkotikabrott

En 33-årig man frias av tingsrätten från misstankar om narkotikabrott.

Polisen följde efter fortkörare

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Polisen upptäckte i går att en förare körde 112 km/h på Nya Godbyvägen och svängde om för att följa efter.

Miljövänligare sjöfart kan minska fraktkostnader

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Rederier och hamnar kan göra ekonomiska inbesparingar genom att till exempel investera i digitala verktyg för ruttplanering och utrusta fartygen med solceller.

Sökande för jordförvärvstillstånd fick avslag

Nyhetsnotisen i ljudformat:
En ansökan om jordförvärvstillstånd i Sund har blivit avslagen av landskapsregeringen.

Våtmark i Sviby blir av

Ulf Simolin och Johanna Hagström:
Efter flera års diskussioner kring en våtmark i Sviby, har nu ett beslut tagits om att den ska skapas.

Restaurangbåten erbjöds förlängt hyresavtal

Hör Giuseppe Greco och Roger Jansson:
Mariehamns hamn Ab erbjöd Italian Foods att förlänga hyresavtalet för den båtplats där restaurangbåten Ristorante Italia ligger förtöjd i december 2018, mot att fyra villkor accepterades.

"Vi vill att allt står färdigt när personalen tillträder"

Hör en längre version av inslaget från Åland Idag:
Arbetet inför kommunernas socialtjänst, pågår aktivt för att organisationen ska kunna påbörjas från och med 1.1.2021. Detta inkluderar bland annat att hitta områdeschefer och övrig personal.

Staden tar över driften av Backebergs lekpark

Hör nyhetsnotisen i ljudformat:
Mariehamns stad säger upp avtalet med Folkhälsan angående lekparken i Backeberg, som är den sista kvarvarande lekparken i staden med lekparksverksamhet.