Publicerad: tisdag, 10 december, 2019 - 11:39Uppdaterad: tisdag, 10 december, 2019 - 14:02
  • Om byggnadsskyddet tas bort kan Ömsen förverkliga sina planer för Boreniuska huset. Foto: a1k GITech

Centrumplanen ska göras om

Stadsutvecklingsnämnden återremitterade delgeneralplanen för centrum till tjänstemännen som nu ska ta fram ett nytt förslag.

Hälsningen från nämnden är främst att alla krav på byggnadsskydd ska tas bort. I förslaget som fördes fram i går fanns 13 byggnader som skulle skyddas, bland annat Boreniuska huset som ingår i Ömsens byggplaner.

- Vi kan skriva in rekommendationer för vissa byggnader i centrum, men sen är det upp till fastighetsägaren att göra som dom vill, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
I det nya förslaget ska även våningstalet ses över på vissa tomter.

Eftersom det blir så pass stora förändringar i delgeneralplanen så måste den ställas ut igen och det betyder att den kan fastställas tidigast just före sommaren 2020.
- Med en optimistisk tidsplan kan det vara möjligt, sen kan det ju bli besvär till domstol som fördröjer det ytterligare, säger Wegelius.

Men det var en oenig nämnd som återremitterade ärendet. Christian Beijar understödd av Nils Manelius föreslog i ärendet fortsatt saklig behandling, vilket betydde att stadsarkitektens förslag till beslut skulle godkännas. Vid den påföljande omröstningen stöddes förslaget endast av de två nämnda. Christian Beijar reserverade sig över beslutet till återremiss.