Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 september, 2023 - 17:34Uppdaterad: tisdag, 26 september, 2023 - 10:40

Centralvalnämnden godkände inte Oönskad samlings namn – 205 kandidater ställer upp i lagtingsvalet

Centralnämnden för lagtingsval godkände inte namnet Oönskad samling på den valmansförening där Jannik Svensson ställer upp. 

- En valmansförening kan föreslå en beteckning vilken enligt vallagen inte får vara missvisande eller olämplig. Centralnämnden har konstaterat att valmansföreningen först hade föreslagit en beteckning som var missvisande, beteckningen var snarlik namnet på en etablerad politisk förening. Beteckningen ansågs även olämplig eftersom det är viktigt att värna förtroendet för valsystemet genom att säkerställa dess seriositet, skriver nämnden i ett pressmeddelande.
 
Valmansföreningen kommer istället bära namnet Jannik Svensson, vilket var den föreslagna reservbeteckningen.
 
Totalt 205 kandidater ställer upp i valet efter att samtliga av de politiska föreningarnas och valmansföreningarnas kandidater konstaterats valbara. 
- Förtidsröstningstiden i lagtingsvalet och kommunalvalet inleds den 30 september och avslutas den 10 oktober. Valdagen är söndagen den 15 oktober, meddelar nämnden. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »