Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 15 november, 2016 - 10:37
  • I lagtinget fortsätter budgetdebatten idag. Foto: Ulf Weman.

Centern kritiserade "slakt" av kommunerna

Det blev skarp kritik från centerns sida mot landskapsregeringens planer på en kommunreform när budgetdebatten gick in på sin andra dag.

Harry Jansson menade att landskapsregeringen för fram våldsamma planer på att slakta de åländska kommunerna, ett språkbruk som kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, beklagade.

- Det är beklagligt att Harry Jansson använder ord som "våldsam" och "slakta". Vi vill förändra en struktur som funnits sedan kyrksocknarna bildades. Det är förändringar i demokratisk ordning utan tal om våld, svarade hon.

Mikael Lindholm undrade om det inte finns en risk att en utarmning av glesbygden fortsätter när beslutsfattandet kommer längre bort, en risk som Nina Fellman höll med om att finns.

- Jo, risken finns. men alternativet är inte att ingenting göra.

Runar Karlsson tyckte att framtiden för kommunerna utmålas för dystert.

- Landsbygdens befolkning har ökat med 4.000 personer, en utveckling som inte har någon motsvarighet någon annanstans, betonade Runar Karlsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »