Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 februari, 2010 - 11:55Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Caravan club till Möckelö camping

Åland Caravan club får använda Möckelö camping. Stadsstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag till arrendekontrakt. Till en början ska det handla om ett ettårigt kontrakt. Åland Caravan club ska använda Möckelö camping för sina medlemmar där de under sommaren kan ha sina husbilar och campingvagnar. Som motprestation ska föreningen sköta underhåll, röja sly samt att sköta om badstranden under arrendetiden. Men det finns fler som är intresserade av området. Dennis Jansson vill byta Mariepark mot Möckelö camping. -Men det är en svår process som skulle ta tid. Ett sådant byte är inte aktuell nu, säger stadsstyrelsens förste vice ordförande Folke Sjölund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »