Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 25 januari, 2022 - 15:32Uppdaterad: tisdag, 25 januari, 2022 - 17:29
  • Många åkte med skärgårdstrafiken. Arkivbild.

Byggnation och hemester gav rekordintäkter

Ökat byggande i skärgården, noggrannare uppföljning av missade avbokningar och mer turister gör att sommaren 2021 blev ett rekordår för skärgårdstrafikens intäkter.

Man fick in 250.000 euro mer än budgeterat. Det säger finansminister Roger Höglund (C ). Den dystra pandemisommaren 2020 utgjorde grunden när man gjorde en försiktig budget för intäkterna år 2021.

- Det ökade byggandet gjorde att fraktintäkterna var betydligt högre än vad de brukar vara, säger Roger Höglund.

Ökningen från 2019 till 2021 handlar om några tiotusentals euro, men Roger Höglund tror att ökningen kan vara endast tillfällig. Han ser också en intressant trend för de senaste åren att webbokningarna ökat mycket.

De ökade intäkterna uppvägdes av ökade kostnader jämfört med budgeten.

- Kostnaderna steg betydligt mer än de ökade intäkterna, eftersom vi hade högre bränslekostnader och lite oförutsedda reparationer, säger Roger Höglund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »