Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 juli, 2022 - 10:33Uppdaterad: torsdag, 7 juli, 2022 - 13:40

Brunnsborrningsföretag riskerar böter

Ett åländskt brunnsborrningsföretag riskerar böter om man inte inlämnar brunns- och borrprotokoll, enligt myndighetsbeslut av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.

Företaget åläggs att inlämna brunns- och borrprotokoll för borrning på flera fastigheter. Enligt landskapsförordningen om miljöskydd ska den som utfört borrningsarbete vid borrning i berg efter energi eller vatten skicka en kopia av brunnsprotokollet till ÅMHM senast en månad efter att borrningsarbetet är slutfört.

Det rör sig om totalt sju borrningar i Finström, Vårdö, Hammarland, Mariehamn och Jomala sedan augusti 2021 till februari 2022. Trots flera uppmaningar har företaget inte lämnat in några protokoll.

Protokollen ska vara ÅMHM tillhanda senast den 22 juli. Om protokollet inte lämnats in inom den utsatta tiden utdöms ett vitesbelopp på 300 euro samt ett löpande vite på 300 euro per påbörjad månad då borrprotokollet ännu inte lämnats in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »