Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 16:13
  • Lucas Bohman och Andreas Beckman, foto: Nina Smeds

Bristfällig kontroll av bokföring hos småföretag

Småföretag borde bli bättre på att kontrollera bokföringen när den sköts externt. Den slutsatsen drar Andreas Beckman och Lucas Boman i sitt examensarbete som presenterades idag vid Högskolan på Åland.

-Företagen har en bristfällig bild av sin bokföringen, men att relationen till bokföraren är god, säger Lucas Boman.

I studien undersöktes varför småföretag med färre än tio anställda valde att sköta bokföringen externt.

-Den främsta orsaken var kunskaps- och tidsbrist, de vill fokusera på sin kärnverksamhet, säger Andreas Beckman.

Åtta småföretag och ett bokföringsföretag deltog i studien. Kontrollen av bokföringen är bristfällig enligt Lucas Boman, även om den finns i viss mån.

-En del stämde av att det gick in mer än ut från kontot, säger han.
Företagen kände ingen oro för förskingring eller hade ändrat sin kontroll av bokföringen på grund av de förskringringsbrott som uppdagats under de senaste åren, utan litade på sin bokförare.