Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 augusti, 2022 - 18:09Uppdaterad: onsdag, 10 augusti, 2022 - 18:09

Brist på svenskspråkiga läromedel i gymnasiet

Rektorer och lärare i svenskspråkiga gymnasier är missnöjda med läromedlen. Elever saknar böcker och översättningarna är bristfälliga.

Finlands svenska lärarförbund, FSL, och Finlands svenska skolungdomsförbund, FSS, är trötta på att situationen inte förbättrats.

Problemet har varit känt en längre tid och FSL har frågat de svenskspråkiga gymnasierna om de har problem med läromedlen. Nästan tre fjärdedelar av rektorerna som svarade säger att det finns brist på svenska läromedel. Av lärarna säger nästan två tredjedelar samma sak.

- Vi har få förlag att välj mellan och det är en stor skillnad mot de finskspråkiga gymnasierna. Däremot har utbudet för digitala läromedel ökat under de senaste åren, säger Marcus Koskinen-Hagman, rektor för Ålands Lyceum.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »