Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 29 november, 2021 - 13:45Uppdaterad: måndag, 29 november, 2021 - 14:36
  • Färjor i västra hamnens inlopp. Foto Malin Henriksson

Brist på arbetskraft inom sjöfarten

Det är brist på arbetskraft inom sjöfarten samtidigt som de som har jobb ombord på finskflaggade fartyg börjar bli utmattade.

Det är Sjömansunionen som i ett uttalande påpekar att det är utmanande att hitta finländska arbetstagare för vissa sjöyrken.

- Det finns jobb av alla slag ombord. Det kunde finnas flera finländska sjömän ”i reserven”. Speciellt ifråga om fartygens driftsmanskap är läget alarmerande, skriver Sjömansunionen.
Unionen skriver vidare att bland de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin finns den finländska kryssningstrafiken. Den låg länge helt nere och startade på nytt först i somras. Tidvis jobbas det med mycket liten personalstyrka ombord på passagerarfartygen. Läget visar sig som utmattade sjöfarare och allt större sjukfrånvaro. Man gör nu med en mindre personal det som före coronapandemin sköttes med en normal personalstyrka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »