Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 juli, 2022 - 15:48
  • Mats Löfström berättar att LR hörts innan lagändringen.

Brådskande ändring i beredskapslagen

Ändringar i gränsbevaknings- samt beredskapslagen för att hantera hybridhot godkändes i dag i Finlands riksdag.

– Ändringarna ska säkerställa att Finland har vattentäta juridiska möjligheter att bemöta ett hybridhot, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Lagändringarna innehåller skrivningar om Åland. Riksdagen och förvaltningsutskottet slår, gällande gränsbevakningslagen, fast vikten av tätt samarbete mellan Ålands och rikets myndigheter för att bemöta hybrid- och andra säkerhetshot.
– Landskapsregeringen har hörts av både förvaltningsutskottet och grundlagsutskottet och fått komma med synpunkter, säger Mats Löfström.

Riksdagen slår även fast att regeringen behöver förbättra sina rutiner när de hör självstyrelsen i arbetet med nya lagförslag.

Ändringarna väntas träda i kraft nästa vecka.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »