Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 december, 2010 - 06:29Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Bra resultat i PISA-undersökning

Åländska femtonåringars resultat i den internationella PISA-undersökningen är mycket bra jämfört med resultaten i övriga undersökta 65 länder och områden. I läsning placeras de åländska resultaten på femte plats, i matematik placerasresultaten på sjunde plats och i naturvetenskaper placeras de åländska resultaten på femte plats. Motsvarande placeringar är i finlandssvenska skolor åttonde, tionde och nionde plats.Tyvärr visar resultaten att skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas prestationer och kunnande i såväl läsning, matematik som naturvetenskaper är mycket stora. Flickorna presterar bättre än pojkarna och i jämförelse med resultaten i övriga länder är dessa åländska resultat inte alls bra. Internationella PISA-undersökningar, där alltså 15-åringars skolkunskaper mäts, görs med tre års mellanrum.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »