Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 18 april, 2011 - 08:53Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Bra inomhusluft i skolorna

Överlag är inomhusluften bra i de skolor som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har inspekterat i vinter. Det gäller elva skolor efter grundskolan, samt medborgarinstitutet i Mariehamn. Det har heller inte kommit klagomål eller misstankar om mögelskador. Ventilationen fungerade relativt bra i samtliga skolor, men i flera fall sakandes inspektionsrutiner och dokumentation över tidigare rengöringar. Samtliga skolor utom en saknade också ett egenkontrollprogram av fastighetsservicen, vilket är ett bra verktyg för att upptäcka skador och problem i tid.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »