Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 april, 2022 - 12:20Uppdaterad: tisdag, 26 april, 2022 - 14:34

Bra första kvartal för Ålandsbanken

Ålandsbanken hade ett framgångsrikt första kvartal 2022, även fast perioden präglats av en orolig marknad och en stigande inflation.

Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 13,9 miljoner euro, räntenettot minskade med sex procent till 14,3 miljoner och provisionsnettot ökade med tre procent till 20,2 miljoner euro.

Den största förändringen var försäljningen av merparten av bankens svenska bolånestock för 10,4 miljarder kronor, till hypoteksbolaget Borgo, där Ålandsbanken är en av huvudägarna. Detta gav banken en engångsintäkt på 9,8 miljoner euro och kommer att generera intäkter från distribution och förvaltning av bolån, samtidigt som räntenettot sjunker.

- Det är ett bra resultatet men det tillkommer på ett lite annorlunda tillvägagångssätt. Vi sålde bolån för en miljard euro till Borgo och vi fick en engångsintäkt på 10 miljoner euro. Resultatet är bra men det är svårt att jämföra med förra kvartalet då det uppstår på ett annorlunda sätt, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Nedskrivningar av finansiella tillgångar uppgick till 1,7 miljoner och avkastningen på eget kapital ökade till 15 procent.

Nettoinflödet till placeringstjänsterna var på 123 miljoner euro och inlånings- och utlåningsvolymerna steg med fyra procent från årsskiftet.

Ålandsbanken förväntar sig att årets resultatet kommer att bli i nivå med rekordåret 2021 då banken visade ett rörelseresultat på 49,2 miljoner euro.

- På grund av det geopolitiska läget är osäkerheten att göra framtidsprognoser större än normalt. Men när vi tittar i spåkulan så upprepar vi prognosen att vi kommer att ligga på samma nivå som förra året, säger Peter Wiklöf.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »