Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 maj, 2017 - 11:05

Bra bokslut för Hammarland

Fjolåret var ekonomiskt ett bra år för Hammarland. Bokslutet visar ett årsbidrag på drygt 965.000 euro och gav efter planenliga avskrivningar ett överskott på drygt 535.000 euro.

-Det är bättre än budgeterat, säger kommundirektör Kurt Carlsson som är nöjd över resultatet som är en förbättring med 246.000 euro jämfört med bokslutet 2015.

Enligt honom kan resultatet främst förklaras med att alla som jobbat hållit budget och att skattekorrigeringarna under året var positiva.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »