Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 februari, 2022 - 11:06Uppdaterad: måndag, 21 februari, 2022 - 12:45

Böter i trafiken

Polisen har delat ut en hel del böter i helgen till trafikanter som kört för fort eller inte haft sina fordon i skick.

Två förare i Mariehamn fick böter för att däcken inte var tillräckligt bra och i Jomala kördes en bil med utrustning som inte var godkänd för trafik. Två andra förare fick böter för att kört för fort och i Jomala påträffade polisen ett fordon som var obesiktat, alla tre fick böter.

Ytterligare två förare fick böter för olovligt körande. Den ena personen hade körförbud och indragen körrätt, vilket resulterade i 30 dagsböter. Den andra förarens körrätt hade upphört att gälla, efter att körkortets giltighetstid löpt ut. Föraren fick 20 dagsböter.

Utöver det övervakade polisen i helgen den allmänna ordningen och säkerheten i Mariehamn i samband med krogstängningar. Polisen behövde inte ingripa i ordningsstörningar vid krogmiljöer. Helgfestandet har i det stora hela gått relativt lugnt till.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »