Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 4 mars, 2021 - 11:47Uppdaterad: torsdag, 4 mars, 2021 - 12:14

Böter för trafikbrott

Tingsrätten har dömt två män till böter för olika trafikbrott.

Den ene mannen fick 1.750 euro i böter för att ha kört i 61 kilometer i timmen på en 30-väg i närheten av en skola. Han döms ytterligare till 80 euro i brottsofferavgift.

Den andre mannen körde ut i korsning när han egentligen hade väjningsplikt och det innebar att en annan förare blev tvungen att bromsa kraftigt för att undvika kollision. Efter det körde mannen vid ett flertal tillfällen på fel sida om vägen. För detta döms han till böter på totalt 290 euro och ska även betala brottsofferavgift på 40 euro.

Båda männen har erkänt och även avstått från sin rätt till muntlig förhandling, så tingsrätten har avgjort ärendena genom skriftligt förfarande. Ingen av domarna har ännu vunnit laga kraft.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »