Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 13 december, 2010 - 10:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Böter för att ha stört polisens arbete

Sex personer har efterräkningar att vänta efter att natten till söndagen ha stört poliser i deras arbete. De fick mellan 10 och 16 dagsböter. I Saltvik uppgav en man fel namn och personuppgifter till en polisman. En annan man vägrade, trots flertal tillsägelser, att avlägsna sig från platsen. På Skarpansvägen i Mariehamn vägrade fyra personer att avlägsna sig från platsen trots polismans befallning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »