Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 mars, 2023 - 11:20
  • Mikael Still är regionchef vid lantmäteriverket på Åland. Foto: Peter Grönholm

Bostadsdatasystem digitaliseras - ”400 bolag behöver göra ändringen”

Systemet med registrering av bostadsaktier håller på att moderniseras.
- Det fysiska aktiebrevet ersätts med ett riksomfattande elektroniskt register där äganderätten bevisas med en anteckning om ägande i registret, säger Mikael Still, regionchef vid lantmäteriverket på Åland.

Lantmäteriverket är ansvarig myndighet för bostadsdatasystemet.
- Vi är behjälpliga och det är i första hand bostadsaktiebolagets styrelse eller disponent som i ett första skede ska överföra aktieboken, som man hittills fört, till lantmäteriverkets digitala system, säger Mikael Still.

På Åland finns det cirka 470 aktiebolag totalt.
- Cirka 16 procent har redan gjort åtgärden, så knappa 400 bolag ska fortfarande göra ändringen, säger Mikael Still.

I landet totalt finns 90.000 aktiebolag och andelen bolag som redan genomfört åtgärden ligger ungefär på samma procent som på Åland.

Aktieboken måste överföras till Lantmäteriverket senast i slutet av 2023. Efter det blir överföringen avgiftsbelagd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »