Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 juni, 2022 - 14:06Uppdaterad: fredag, 17 juni, 2022 - 15:10
  • Stadsstyrelsen diskuterade Bollhalla. Arkivfoto.

Bollhallavärdering ska ses över

Stadsstyrelsen i Mariehamn ber nu personen som värderat Bollhalla till 415.000 euro att se över sin värdering med anledning av att en privat intressent lämnat in ett anbud på 650.000 euro.

Det beslöt man på sitt möte i går. I övrigt antecknade man ärendet och infrastrukturnämndens förslag om att gå vidare och sälja Bollhalla till MLK för kännedom.

På mötet omfattade stadsstyrelsen också det nya förslaget till grönplan som tagits fram för staden. Det ska nu skickas ut på remiss till nämnderna och ställas ut så att allmänheten kan komma med synpunkter. Efter semestrarna ordnar man ett informationstillfälle om grönplanen för allmänheten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »