Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 1 mars, 2024 - 12:14Uppdaterad: fredag, 1 mars, 2024 - 14:39

Blomqvist leder äldreråd i Jomala

Kommunstyrelsen i Jomala har utsett ett äldreråd för åren 2024-2025 där Solbritt Blomqvist tillsattes som ordförande. 

Britt-Mari Nyman utsågs till vice ordförande och ledamöter är Anders Karlsson, Elsbet Jansson, Henrik Flöjt och Ragnhild Wideman. Birgitta Eriksson och Henrik Hellström är ersättare. Under äldrerådets möten fungerar kommunens äldreomsorgschef som sekreterare. 

Enligt kommunallagen ska det finnas ett äldreråd för att ge den äldre befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden. 

I diskussionen om sammansättningen av nuvarande äldreråd framfördes en önskan från tidigare medlemmar att kommunstyrelsen rådfrågar samt ger ärenden till äldrerådet i större utsträckning än vad som nu gjorts. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »