Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 juli, 2016 - 11:55Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 09:15

Bloggen viktigast för centerledaren

Den dagliga bloggen, med 20.000 besök per vecka, är centerledaren Jörgen Petterssons viktigaste kanal på sociala media. En undersökning i Sverige av mediavetaren Jakob Svensson, visar att svenska politikers användning av sociala medier inte ger någon interaktion med väljarna, utan mest är ryggdunk politiker emellan. Ålands Radio tar i en serie intervjuer upp frågan hur åländska politiker använder sociala media. Jörgen Pettersson tycker att sociala media är viktiga för politikerna, även om man på Åland ändå har närkontakt med väljarna. Bloggen han har är inte heller ett forum för debatt.

- Det blir väldigt ofta snett när man skall debattera saker över facebook, bloggar eller liknande, säger han.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »