Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 december, 2010 - 07:46Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Bister ekonomi i Finström

Anställningsstopp och uppskjutna investeringar. Det är något som ingår i förslaget till nästa års budget för Finström. Enligt förslaget blir resultatet nästa år ett underskott på minus 80.000 euro. Kommuens ekonomi påverkas fortfarande av höga avskrivningar för investeringar som gjordes under 2000-talet. Inför nästa år har nämnderna föreslagit investeringar för totalt 1,2 miljoner euro, vilket kommunstyrelsen minskat till 273.000 genom att stryka eller skjuta upp investeringar. Finström har i dag långfristiga lån på drygt 10 miljoner euro vilket motsvarar 4.400 euro per invånare. Kommunfullmäktige diskuterar budgetförslaget i morgon kväll.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »