Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 mars, 2010 - 14:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:23

Birdlife protesterar mot vårjakt

-Jag är ledsen att frågan om vårjakt lever kvar så starkt på Åland. Det säger Aki Arkiomaa som är styrelseordförande för Birdlife Finland. Anledningen är landskapsregeringens planer på att åter tillåta vårjakt på guding, alltså ejderhanne. Enligt Arkiomaa slog EG-domstolen redan 2005 fast att det inte finns grund för jakt på ejder på våren eftersom arten förekommer på hösten. Vilket kön av arten som förekommer under olika årstider spelar, enligt honom, ingen roll och det är helt klart att ejdern som art förekommer på hösten. Birdlife anser att vårjakten är en viktig fråga för naturskyddet och för europeisk lagstiftning. Birdlife har verksamhet i över 100 länder och anses vara en relativt stark organisation inom EU.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »