Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 september, 2023 - 07:15

Bildningsnämnden återremitterade ärende om fritidshemsplatser

Det togs inget beslut på bildningsnämnden i Mariehamns möte igår om förslaget att fritidshemsplatser under skollov endast kunna utnyttjas av barn med vårdnadshavare som arbetar eller studerar. 

- Vi behöver se över budgeten så ärendet återremitterades till tisdag nästa vecka då vi har budgetmöte, säger bildningsnämndens ordförande Henrik Boström

Pamela Sjödahl, biträdande bildningschef i Mariehamn sa till Ålands Radio igår att alla familjer tidigare haft rätt till fritidshemsplats året runt men att kommunen enligt lag endast behöver erbjuda fritidshemsplats under skoldagar. 
– Det är en minskning i servicenivån för Mariehamn men vi ger ändå möjlighet till dem som jobbar, säger Sjödahl. 

I förslaget fanns även, efter önskemål från invånare i Mariehamn och från daghemspersonal, att barn som ska börja årskurs ett ska kunna börja på fritidshemmet tidigare på sommaren samt en höjning av maxtaxan för en daghemsplats i Mariehamn med 20 euro och för en fritidshemsplats med cirka 14 euro. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »