Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 september, 2010 - 08:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Bidrag till partier begränsas

De politiska partierna på Åland får ta emot högst 30.000 euro från en och samma finansiär, och gränsen för enskilda kandidater blir 3.000 euro. Det innebär förslaget till ny valfinansieringslag som landskapsregeringen ska lämna till lagtinget. Enligt lagförslaget blir partierna också redovisningsskyldiga för bidrag på minst 3.000 euro och enskilda kandidater för minst 500 euro. Reglerna för enskilda kandidater gäller de som blir invalda samt första och andra ersättare. Också ett förslag till ändring av vallagen lämnas över till lagtinget. Den ändringen innebär att de etablerade politiska föreningarna får rätt att nominera kandidater i kommunalvalet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »