Publicerad: fredag, 8 november, 2019 - 15:11Uppdaterad: fredag, 8 november, 2019 - 15:18
  • Inkomstskatten i Brändö blir på samma nivå nästa år som i år. Foto Hasse Persson Bru

Bibehållen inkomstskatt på Brändö

Inkomstskattesatsen på Brändö behålls på samma nivå nästa år som i år, det vill säga på 16,75 procent. Det beslöts på kommunens senaste styrelsemöte. Kommundirektör John Wrede hade som förslag att inkomstskatten skulle höjas till 17 procent eftersom det högst sannolikt kommer år av underskott om inte inkomsterna ökar alternativt att utgifterna minskas. Styrelseordförande Tommy Öström föreslog att man skulle behålla den nuvarande skattesatsen. Det ledde till omröstning där Öströms förslag vann och inkomstskatten alltså bibehålls på nuvarande nivå. Fastighetsskattesatserna föreslås ligga kvar på oförändrade 0 procent för stadigvarande bostad och 0,90 procent för annan bostad.