Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 21 juli, 2010 - 16:27Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Bevattningsförbud i Finstöm och Geta

Finström och Geta begränsar nu användningen av vatten i de kommunala vattennäten. Begränsningen innebär att bevattning av grödor endast får ske mellan klockan 23 på kvällen och 6 på morgonen. Orsaken är än så länge inte att den totala tillgången på vatten är låg utan att trycket i vattennäten under vissa tider sviktar på grund av stora vattenuttag. Kommunerna påpekar också att Ålands Vattens ledningsnät är uppbyggt för distribution av i första hand dricksvatten till hushållen.Som vi berättat tidigare i dag ber också Tjenan vatten sina abonnenter att hushålla med vattnet eftersom konsumtionen varit rekordhög på grund av den långvariga torkan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »