Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 april, 2024 - 06:01Uppdaterad: måndag, 8 april, 2024 - 08:03

Besvärade sig mot tillsättande av lärartjänst – fick rätt i förvaltningsdomstolen

Ålands förvaltningsdomstol har kommit med ett avgörande gällande en lärartjänst i Föglö grundskola.  

Bakgrunden är att kommunens utbildningschef i mars 2023 utsåg en person till en tillsvidaretjänst som ämneslärare i skolan. En annan sökande till tjänsten besvärade sig mot beslutet i april 2023 med motiveringen att hon har mer adekvat utbildning, erfarenhet och behörigheter än personen som fick tjänsten och att den personen fått förtur då hon redan jobbat på skolan ett halvår. Besväret lämnades först in till Föglös bildningsnämnd som avslog yrkandet. Förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt avgörande bland annat att det i handlingarna kring beslutet inte framkommer att de sökandes meriter skulle ha jämförts sinsemellan så som grundlagen förutsätter. Beslutet om tjänsten har tillkommit i felaktig ordning och ska upphävas, skriver förvaltningsdomstolen i avgörandet.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »