Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 september, 2018 - 12:10

Besvär över kommunutredare diskuteras

Kommunstyrelsen i Hammarland har ännu inte utsett några medlemmar till den referensgrupp som ska vara rådgivande i dialog med kommunernas tjänstemän och politiker när det gäller kommunindelningsutredningen.

Frågan bordlades på kommunstyrelsens senaste möte för att utröna andra kommuners intresse att medverka i ett besvär över landskapsregeringens beslut att utse kommunindelningsutredare. Det var centerns Anders T Karlsson som, understödd av Anne-Maj Mattsson och Robert Järvinen, föreslog att ett besvär ska lämnas in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »