Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 september, 2018 - 13:15Uppdaterad: måndag, 24 september, 2018 - 13:16

Besvär om kommunutredare

Hammarland besvärar sig över landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommunsstyrelsen har beslutat lämna in en förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Landskapsregeringen beslöt efter en anbudsrunda under våren att företaget Henricson Ab ska göra en kommunindelningsutredning, ett beslut som man i Hammarland anser inte följt gällande lag.

Enligt beslutet ska kommunerna tillsätta en rådgivande referensgrupp vilket var den egentliga grunden för ärendet. Kommundirektör Kurt Carlsson föreslog att en referensgrupp tillsätts men kommunstyrelsen beslöt i stället att lämna in en förvaltningsklagan. Det var centerns Anders T Karlsson som, understödd av Robert Järvinen, föreslog att besväret ska lämnas in och vann omröstningen med 5-2. Liberalerna Tomas Blomberg och Annika Lönnqvist reserverade sig mot beslutet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »