Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 8 november, 2017 - 14:32

Besvär om Ålands Hemgård avslås

Hammarlands besvär över ett beslut om Ålands hemgård avslås av förvaltningsdomstolen.

Hammarland besvärade sig över beslutet som förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Oasen fattade 2015 om att säga upp arrendeavtalet med Ålands Hemgård.

Hammarland ansåg att fullmäktige överskridit sina befogenheter. Motiveringen var att berdningen var bristfällig och att beslutet kan få konsekvenser för kommunerna till exempel om vem som ska betala för en eventuell inlösning eller ombyggnad av Ålands Hemgård.

Förvaltningsdomstolen har endast tagit ställning till om kommunalförbundet hade rätt att säga upp arrendeavtalet, däremot inte till eventuella framtida användning av fastigheten.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »