Publicerad: torsdag, 2 juli, 2020 - 14:06Uppdaterad: torsdag, 2 juli, 2020 - 14:07
  • En fastighetsägare vill att stadsfullmäktiges beslut från i maj upphävs. Foto: Malin Lundberg

Besvär mot ändring i stadsplan

En kvinna har besvärat sig till Ålands förvaltningsdomstol och yrkar på att stadsfullmäktiges beslut gällande ändring av stadsplan och detaljplan för stadsdelen Klinten, kvarter 3, upphävs.

Kvinnan äger en del parkmark i området som nu föreslås ändras till fyra egnahemstomter. Genom sin jurist Marcus Måtar skriver hon att ändringsbeslutet strider mot plan- och bygglagen och att den nya stadsplanen inte passar in i den övriga bebyggelsen som består av större tomter. Hon befarar också att trafiken i området ökar med fler hus.

I sitt besvär yrkar hon på att staden ska stå för rättegångskostnaderna samt begär att förvaltningsdomstolen håller en syn på platsen för att skapa sig en uppfattning om området.