Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 november, 2023 - 06:11Uppdaterad: onsdag, 1 november, 2023 - 07:49
  • Nya problem tornar upp sig för om- och tillbyggnaden av KHS. Arkivbild.

Besvär till marknadsdomstolen om KHS utbyggnad

Bomanson & Co besvärar sig mot upphandlingen av om- och tillbyggnationen av Kyrkby högstadieskola.

Enligt ett besvär till Marknadsdomstolen kräver Bomanson & Co att Södra Ålands utbildningsdistrikt, SÅUD, upphäver och inte verkställer ett beslut som togs 12 oktober gällande antagande av anbud för VVS-entreprenaden för byggnationen. Bomanson & Co kräver också att SÅUD ersätter deras rättegångskostnader.  

I besväret framförs att anbudsförfrågan och anbudsutvärderingen strider mot upphandlingslagen och att fel anbudssumma i Bomansons anbud har använts i anbudsjämförelsen. Anbudsförfrågan beskrivs som otydlig på flera punkter.  
Bomanson & Co kräver att beslutet för VVS-entreprenaden upphävs och att upphandlingen görs om.  

Mathias Eriksson, utbildningschef på Södra Ålands utbildningsdistrikt skriver i ett mail till Ålands Radio att de bekräftar att det inkommit ett besvär till Marknadsdomstolen som SÅUD tog del av på måndagen.  
Vi kommer nu att noggrant att gå igenom besväret och grunderna för det före vi kan ta ställning till besväret genom att avge ett bemötande till marknadsdomstolen inom några veckor, skriver Mathias Eriksson. På frågan om hur besväret påverkar tillbyggnaden och om planerna ändå fortskrider svarar Mathias Eriksson att inga övriga kommentarer ges i det här skedet.  

Ålands Radio har tidigare rapporterat att byggstart för om- och tillbyggnaden av Kyrkby högstadieskola var planerad till årsskiftet.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »