Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 november, 2022 - 15:02Uppdaterad: fredag, 11 november, 2022 - 15:09

Besvär från missnöjd Pafkund tas inte vidare

Förvaltningsdomstolen avvisar det besvär som en missnöjd kund till Paf lämnat in kring ett beslut från Lotteriinspektionen.

Det här berättar Annelie Karlberg, chef för Lotteriinspektionen, i ett pressmeddelande.

Som Ålands Radio rapporterat tidigare menar den missnöjda kunden att slumpgeneratorn i ett av Paf:s onlinespel inte fungerar. Kunden har vänt sig till Paf om detta och Paf har hänvisat kunden vidare till Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har sedan gett utlåtandet att det inte finns några orsaker att misstänka några oegentligheter i spelet. Kunden har efter det lämnat in besväret gällande utlåtandet till förvaltningsdomstolen som nu alltså väljer att avvisa besväret utan prövning. Motiveringen är att intentionen att ta ett ärende till domstol av skäl som anknyter till tillsyn eller allmänt intresse inte utgör skäl för besvärsrätt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »